VZW Zorg en Welzijn

Covid-19

Covid-19 maatregelen in ons huis

Zorg en Welzijn Kuurne

Bezoek

 • Op heden dient u nog geen Covid Safe Ticket voor te leggen om op bezoek te komen in het woonzorgcentrum.
 • Bewoners kunnen vrij bezoek ontvangen. Bezoek is onbeperkt in aantal. 
 • U kan binnenkomen via de hoofdingang of via de ingang Vlasaard/Parel (G-blok).
 • U dient nog steeds een chirurgisch mondneusmasker te dragen in het woonzorgcentrum, alsook op de kamer. Ook kinderen vanaf 6 jaar moeten een mondneusmasker dragen. 
 • Maximum 2 bezoekers tegelijk zijn op de kamer toegelaten. We vragen dan ook als familie, bezoeker om onderling af te spreken wie wanneer komt en het bezoek dus te spreiden.
 • We vragen om tijdens uw kamerbezoek het raam op een kier te zetten in het kader van een goede ventilatie.
 • Bezoekers zijn niet toegelaten in de leefruimtes.
 • Eten en drinken in de kamers is nog niet toegelaten. 
 • Kinderen onder de 6 jaar zijn welkom, we vragen dat kinderen ook een mondneusmasker dragen.
 • Wie kan niet op bezoek komen?
  Bezoekers die de voorbije 14 dagen postitief getest zijn
  Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden
  Bezoekers die terugkeren uit een rode zone
  Bezoekers die zich ziek voelen

Cafetaria

 • De openingsuren zijn dagelijks van 14u tot 17u30. Het laatste drankje kan besteld worden om 17u.
 • De cafetaria is een ontmoetingsplaats: 1 bewoner met max. 2 bezoekers, 2 bewoners (koppel) met max. 2 bezoekers.
 • De ingang van de cafetaria bevindt zich aan de kant van de tijdelijke hoofdingang. Bij de deur zal de vrijwilliger uw Covid Safe Ticket vragen (van de bezoekers). Wanneer het scannen rood kleurt, kan u geen toegang gegeven worden. Enkel officiële documenten zijn geldig.
 • Externen hebben geen toegang tot de cafetaria.
 • Reservatie van een tafeltje is niet mogelijk.
 • De tafels en stoelen worden niet verplaatst. 
 • U dient drankjes te bestellen aan de bar en daar ook onmiddellijk af te rekenen. We vragen u om het leeggoed zelf terug te brengen naar de bar en de tafel proper achter te laten. De vrijwilligers zullen geregeld de tafels reinigen.
 • Betaling gebeurt cash en bij voorkeur gepast.
 • Er mag geen drank meegenomen worden naar de kamers. 
 • Snacks kunnen gekocht worden in de automaat. Voorlopig is er geen taart op zondag, voor ijsjes zijn er enkel potjes ter beschikking.
 • Het dragen van het chirurgisch mondneusmasker is verplicht bij verplaatsingen

 


Zorg en Welzijn Passendale

Werking vanaf 17/01/2022

Vlinderpad (gelijkvloers)

Vanaf maandag 17 januari gaat de afdeling uit isolatie.

 •  Kapper en pedicure worden voorlopig nog niet toegelaten tot en met 23 januari.
 • Op 17/01 wordt de afdeling grondig gepoetst, ontsmet en verlucht.
 •  Bezoek zonder afspraak is terug mogelijk vanaf 18 januari.

Kapelweg (verdiep 1)

 • De bewoners die positief getest werden verblijven in druppelcontactisolatie (DCI) voor minstens 10 dagen op hun kamer. De andere bewoners blijven in quarantaine op hun kamer. Families worden op de hoogte gebracht wanneer de termijnen aflopen.
 • Gisteren, 13/01, werden de negatieve bewoners van de Kapelweg herstest op Covid-19. Eén bewoners werd positief getest.
 • Maandag 17/01 worden de negatieve bewoners van het 1ste verdiep nogmaals hertest op Covid-19 in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Kapper en pedicure worden op heden nog niet toegelaten.
 • Bezoekregeling:
  Bezoek blijft mogelijk. We vragen om bezoek te beperken tot twee vaste bezoekers die hun verantwoordelijkheid nemen om de richtlijnen in het woonzorgcentrum strikt op te volgen.

  Bewoners in DCI (= positief getest): 

  Bewoners kunnen bezoek ontvangen op afspraak op weekdagen, in de namiddag tussen 14u en 16u. U kan een afspraak maken door een mail te sturen naar lien.sticker@wzcpassendale.be

   Bewoners in quarantaine: bezoek is mogelijk mits het naleven van de richtlijnen

Tweesprong (verdiep 2) en Driewege (verdiep 3)

De normale werking van de Tweesprong en Driewege wordt vanaf maandag 17 januari heropgenomen. Nog 1 bewoner verblijft in DCI op de kamer.

 • Kapper en pedicure zijn terug mogelijk op de bewonerskamer.
 • Enkel bewoners met Covid-19 symptomen of na risico contacten worden getest.
 • Activiteiten in kleine groepen op de afdeling worden terug georganiseerd.
 • De bewoners blijven op heden nog op hun kamer eten.
 • Bezoek is terug mogelijk zonder afspraak, behalve voor de bewoner in DCI (mailtje naar lies.geldof@wzcpassendale.be). We vragen om bezoek te beperken tot twee vaste bezoekers die hun verantwoordelijkheid nemen om de richtlijnen in het woonzorgcentrum strikt op te volgen.Maximaal 2 bezoekers tegelijk in de kamer.

Algemene werking

 • De cafetaria blijft momenteel nog gesloten tot en met 31 januari.
 • Tijdens de zorgmomenten worden de bewoners (behalve Vlinderpad) in het woonzorgcentrum gestimuleerd om een chirurgisch mondneusmasker te dragen.

Richtlijnen bezoekers: 

 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk in de kamer.
 • We raden bezoek van kinderen af.
 • Vanaf 6 jaar is een chirurgisch mondneusmasker verplicht in het woonzorgcentrum. Ook op de kamer dient dit continu gedragen te worden.
 • Tijdens het bezoek dient de kamerdeur opengelaten worden en dient het raam op een kier geplaatst in kader van een goede ventilatie.
 • Eten en drinken door bezoekers in de kamer is verboden.