VZW Zorg en Welzijn

Disclaimer


Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die de website www.vzwzorgenwelzijn.be bezoekt.

 

1. Beheer

De website www.vzwzorgenwelzijn.be staat onder beheer van VZW Zorg en Welzijn. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld. 

 

2. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht er toch per vergissing incorrecte informatie verspreid worden kan de VZW Zorg en Welzijn niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik van die informatie en kan de VZW niet worden aangesproken op de al dan niet volledigheid van de informatie.

Alle aangeboden informatie is zuiver informatief en indicatief.

De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. VZW Zorg en Welzijn kan deze informatie steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging wijzigen of verwijderen.

 

3. Auteursrecht

De publicaties of informatie op deze website zijn - tenzij anders vermeld - eigendom van VZW Zorg en Welzijn. De informatie en/of afbeeldingen of video mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd naar derden. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van VZW Zorg en Welzijn. Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen namelijk onder de bescherming van het auteursrecht of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.


Op deze website staan links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van het VZW Zorg en Welzijn staan. VZW Zorg en Welzijn draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de externe website waar de gebruiker naar kan doorlinken. 

 

4. Bescherming van persoonsgegevens

VZW Zorg en Welzijn verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Persoonlijke gegevens die u via onze website of contactformulier verstrekt, zullen wij met de nodige zorg en volledig conform de wettelijke vereisten ter zake behandelen. Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Zo wordt uw privacy bewaard.

U hebt het recht op inzage van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Indien nodig kan u vragen om de gegevens te verbeteren via info@wzckuurne.be of info@wzcpassendale.be.


VZW Zorg en Welzijn is gerechtigd de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Voor vragen of opmerkingen omtrent deze algemene voorwaarden, kan u contact opnemen via info.kuurne@vzwzorgenwelzijn.be of info.passendale@vzwzorgenwelzijn.be.