VZW Zorg en Welzijn

Over ons

VZW Zorg en Welzijn is een open huis voor bewoners, families, buurtbewoners, vrijwilligers, studenten,... gevestigd in Zuid-West-Vlaanderen: Kuurne en Passendale.

Visie

We streven naar een optimaal woon-en leefklimaat waar we een totaalzorg willen aanbieden in aangepaste en eigentijdse woon- en begeleidingsvormen. Dit wil zeggen dat we aandacht hebben voor de materiële, fysische, sociale en spirituele noden van de bewoners. Gebruikersgerichtheid staat centraal in onze werking. De zorg die we willen aanbieden is  oprecht warme zorg met de grootst mogelijke aandacht voor privacy en autonomie.

Elke bewoner is voor ons een unieke, onvervangbare mens met een eigen levensgeschiedenis, met eigen verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen, met eigen zorgvragen. Deze eigenheid is voor ons een vertrekpunt om zorg te verlenen. We streven er dan ook naar om oudere koppels zo lang mogelijk samen te laten blijven.

We zijn een open huis waar ruimte is voor inspraak en overleg met de bewoners/gebruikers, zijn familie en al wie betrokken is bij de werking van onze dienstverlening.

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze multidisciplinaire dienstverlening. Het is dan ook belangrijk om de beschikbare middelen verantwoord in te zetten en voldoende transparant te zijn hierover.

Een geest van openheid en samenwerking, met waardering van elke discipline, zijn de stimulerende factoren van ons enthousiasme.

Bovendien willen we inspelen op nieuwe maatschappelijke noden en meegroeien met de evolutie in de zorgverlening.

Binnen onze werking sturen wij ook aan op een samenwerking met en het buitentreden naar de buurt en de maatschappij.

Onze kernwoorden

Hartelijke verbondenheid

Hartelijke verbondenheid

Respect

Respect

Gastvrijheid

Gastvrijheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Kineteam
hoteldienst Kuurne

Een streepje geschiedenis

VZW Zorg en Welzijn is gegroeid uit de schoot van de zusters van de Congregatie Onze Lieve Vrouw Gasthuis te Poperinge en ze verkreeg haar rechtspersoonlijkheid in 1972. Dankzij de inzet en doorzetting van de zusters is de VZW Zorg en Welzijn een hartelijke zorgverstrekker en verbonden werkgever over twee campussen. 

 

Campus Kuurne

25 september 1895 was de start van ouderenzorg campus Kuurne, genoemd Gesticht Heilige Familie,  op initiatief van de toenmalige burgemeester van Kuurne, de heer Iserbyt, en de zusters van het Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Poperinge. De eerste overste was eerwaarde moeder Iserbyt, de zuster van de burgemeester. Vanaf 1896 werd de zorg voor bejaarden en wezen opgestart. Van 1939 tot 1982 was er eveneens een huishoudschool, die in 1982 werd overgedragen aan Spes Nostra Kuurne. Vanaf 1952 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen als materniteit.  Na de sluiting van dit ‘moederhuis’ eind 1968, werd dit gedeelte ook ingericht als rusthuis en klooster.

Vanaf 9 oktober 1972 werd het beheer door de zusters van het O.L.V. Gasthuis overgedragen aan de VZW Zorg en Welzijn. Een nieuw rusthuis werd gebouwd. Het eerste gedeelte werd in gebruik genomen op 18 juni 1990, het tweede in juli 1992. Na afbraak van de school werd in 1998 een specifieke afdeling voor bewoners met dementie gebouwd en onder de naam ‘De Parel’ in gebruik genomen op 08 februari 1999. In 2002 werden de werken aangevat van een serviceflatgebouw in de Gasthuisstraat nr. 21, tegenover het rusthuis. Vanaf januari 2003 werd het dagverzorgingscentrum (CDV) opgestart. 

In 2007 verhuisde het CDV naar het nieuwe gebouw. Op 14 september 2009 werd een tweede nieuwbouwvleugel van het serviceflatgebouw in gebruik genomen. In maart 2017 werd de nieuwbouw “blok G” in gebruik genomen. Deze ingebruikname betekende het startschot voor een algemene renovatie van het woonzorgcentrum. In 2018-2019 werden de blokken B en D gerenoveerd. In 2020 werd het Gasthuis, zijnde het oude klooster en moederhuis afgebroken en startte de bouw van een nieuwe A-blok.

 

Campus Passendale

In 1969-1970 werd in Passendale op het terrein van de zusters van het OLV-Gasthuis van Poperinge een nieuw rusthuis gebouwd. 25 jaar later, in 1995 werd met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van het provinciebestuur West-Vlaanderen, gestart met de bouw van een uitbreiding met 24 nieuwe kamers en met een grondige renovatie van de bestaande gebouwen.

Bij de beëindiging van deze bouwwerken beschikte het rusthuis (intussen erkend als Rust- en Verzorgingstehuis) over een moderne en functionele accommodatie voor de opvang, huisvesting en verzorging van ouderen. In 2010-2011 werd een stuk bijgebouwd (appartementen, een living en uitbreiding van de leefruimte voor mensen met dementie). Voortaan werd over een woonzorgcentrum gesproken. In mei 2017 werd de groep van 29 erkende assistentiewoningen De Amberboom in gebruik genomen.

Het leven zoals het is bij Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een groep van woonzorgcentra, centrum voor kortverblijf, assistentiewoningen, centrum voor dagverzorging, dienstenchequebedrijf en kinderopvang.