VZW Zorg en Welzijn

Helpende handen gezocht!

Waarom vrijwilligers?

Zorg en Welzijn kiest bewust om in te zetten op vrijwilligerswerk. Deze verbondenheid creëert immers nieuwe kansen op ontmoetingen, samenwerking, communicatie en slaat een brug tussen mensen.

De inzet van vrijwilligers betekent een actief engagement van alle medewerkers van Zorg en Welzijn zodat er een hartelijke verbondenheid ontstaat. Als organisatie willen we de competenties van onze vrijwilligers inzetten zodat ze met goesting een kwaliteitsvolle bijdrage en meerwaarde kunnen leveren binnen onze organisatie.

 • Vrijwilligerswerk betekent een meerwaarde voor onze bewoners.

Vrijwilligers maken binnen onze organisatie extraatjes mogelijk die belangrijk zijn voor de kwaliteit van wonen en leven voor onze bewoners. De vrijwilligers brengen de buitenwereld naar binnen en vergroten zo het netwerk van onze bewoners en de organisatie. Mede dankzij vrijwilligers kunnen onze bewoners deel uitmaken van en deelnemen aan de maatschappij.

 • Vrijwilligerswerk betekent een meerwaarde voor onze organisatie.

Door de inzet van vrijwilligers kan Zorg en Welzijn haar maatschappelijke opdracht van het creëren van solidariteit tussen mensen gestalte geven. De sociale contacten die de vrijwilliger legt met bewoners, medewerkers, families en mantelzorgers betekent een verrijking voor onze organisatie en haar werking. Vrijwilligers bezorgen de organisatie een frisse kijk wat zorgt voor reflectie over het denken en handelen van de organisatie. Hierdoor ontstaat een positieve beeldvorming van onze organisatie in de buurt. Vrijwilligers zijn extra handen die zorg dragen en hulp bieden. Hun zorgondersteuning betekent een grote meerwaarde voor Zorg en Welzijn.

 • Vrijwilligerswerk betekent een meerwaarde voor de vrijwilliger.

 Zorg en Welzijn biedt een zinvolle tijdsbesteding aan de vrijwilliger. Hierbij wordt de vrijwilliger ondersteund en goed omkaderd. Groeikansen worden aangereikt door de nodige vorming en begeleiding te voorzien.  

 

Zorg en Welzijn zet in op een duurzaam vrijwilligersbeleid waar de bovenstaande meerwaarden steeds voor ogen gehouden worden. Wederzijdse waardering en respect vormen belangrijke pijlers om de kracht van vrijwilligers in onze dagelijkse werking optimaal te benutten.

Welke hulp kan u bieden?

De volgende opsomming is een verzameling van taken in het reeds bestaande aanbod. De vrijwilliger kan hieruit een keuze maken naargelang zijn/haar interesses of eventueel nieuwe suggesties doen.

 • Cafetaria: de bediening aan de toog, glazen afwassen, opruimen na afloop,... maar vooral ook tijd maken voor de bewoners!
 • Begeleiding van bewoners bij uitstappen en wandelingen.
 • Hulp bij tal van activiteiten: zitdansen, kaarting, restaurant in eigen huis, optreden, verjaardagsfeest, moestuin,...
 • Invullen van kleine individuele noden: een gesprekje, boodschappen doen, samen een wandelingetje maken,...
 • Hulp bij pastorale werking
 • Hulp bij vervoer bewoners (naar kapper, kapel,...)
 • Hulp in het centrum voor dagverzorging (Zorg en Welzijn Kuurne)

Wat bieden we aan vrijwilligers?

 • Een infomap
 • Vriendschap en genegenheid
 • Een drankje en een hapje bij deelname aan activiteiten
 • Een maaltijd bij deelname aan de uitstappen
 • Ons huiskrantje
 • Vrijwilligersbijeenkomsten die hetzij vormend hetzij ontspannend zijn
 • Een attentie
 • Een verzekering

 

Mogelijkheden

Zelf te kiezen hoeveel, waarvoor en hoe vaak u zich wilt inzetten. Vb. wekelijks, 1 x per maand, met een beurtrol of om de X aantal weken. Samen gaan we steeds op zoek naar een taak die het beste aansluit bij uw vaardigheden en interesses.

Als vrijwilliger aan de slag gaan?

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Aan wie is uw vraag gericht?