VZW Zorg en Welzijn

Visie

We streven naar een optimaal woon-en leefklimaat waar we een totaalzorg willen aanbieden in aangepaste en eigentijdse woon- en begeleidingsvormen. Dit wil zeggen dat we aandacht hebben voor de materiële, fysische, sociale en spirituele noden van de bewoners. Gebruikersgerichtheid staat centraal in onze werking. De zorg die we willen aanbieden is  oprecht warme zorg met de grootst mogelijke aandacht voor privacy en autonomie.

Elke bewoner is voor ons een unieke, onvervangbare mens met een eigen levensgeschiedenis, met eigen verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen, met eigen zorgvragen. Deze eigenheid is voor ons een vertrekpunt om zorg te verlenen. We streven er dan ook naar om oudere koppels zo lang mogelijk samen te laten blijven.

We zijn een open huis waar ruimte is voor inspraak en overleg met de bewoners/gebruikers, zijn familie en al wie betrokken is bij de werking van onze dienstverlening.

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze multidisciplinaire dienstverlening. Het is dan ook belangrijk om de beschikbare middelen verantwoord in te zetten en voldoende transparant te zijn hierover.

Een geest van openheid en samenwerking, met waardering van elke discipline, zijn de stimulerende factoren van ons enthousiasme. 

Bovendien willen we inspelen op nieuwe maatschappelijke noden en meegroeien met de evolutie in de zorgverlening.

Binnen onze werking sturen wij ook aan op een samenwerking met en het buitentreden naar de buurt en de maatschappij.